Prenájom bytu. Prídem o príspevok pre mladých?

Financovanie bývania: S dlhodobým prenájom nehnuteľnosti by mala súhlasiť hypotekárna banka

Chcela by som prenajať byt, na kúpu ktorého bola použitá hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých. Byt je v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby, nie je zaradený do obchodného majetku firmy. Môžem prenajať byť bez straty štátneho príspevku pre mladých? Platia v hypotekárnych bankách špeciálne podmienky pri prenájme nehnuteľností financovaných hypotékou?

Možnosť získať štátny príspevok pre mladých sa posudzuje v hypotekárnych bankách v momente podania žiadosti o hypotekárny úver. Ak banke preukážete, že úverom nadobúdate, rekonštruujete alebo staviate nehnuteľnosť určenú na bývanie, nárok na štátny príspevok pre mladých si môžete uplatniť. Samozrejme musíte taktiež spĺňať podmienky veku a príjmu.

Ak sa po čase rozhodnete byt kúpený prostredníctvom hypotéky so štátnym príspevkom prenajať, nárok na príspevok nestrácate. Dôležité však je poznať podmienky/obmedzenia uvedené vo vašej úverovej zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

Je viac ako pravdepodobné, že dlhodobý prenájom nehnuteľnosti budete môcť mať iba so súhlasom banky. Týka sa to hypotekárnych úverov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú štátny príspevok pre mladých.

Ako príklad môžeme uviesť ustanovenie z jednej banky, ktoré hovorí: „…nezriadiť bez písomného súhlasu veriteľa k zakladanej nehnuteľnosti alebo jej akejkoľvek časti alebo k spoluvlastníckeho podielu na zakladanej nehnuteľnosti nájomné prípadne podnájomné práva v prospech tretej osoby na dobu dlhšiu ako jeden rok.“

Preto je vhodnejšie prenajímať nehnuteľnosť na kratšie obdobie, čiže do 1 roka, ktoré sa môže v prípade potreby obnoviť a neporušíte tak podmienky banky. V prípade, že sa banka dozvie, že klient porušuje zmluvné podmienky, môže mu udeliť pokutu.

Autor odpovede: Eva Špaňová, hypotekárna špecialistka nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zdroj a celý článok nájdete nahttp://reality.etrend.sk/byvanie/prenajom-bytu-pridem-o-prispevok-pre-mladych.html

O autorovi článku

Napísať komentár k tomuto článku

Reklamný priestor