Ako znížiť úrokovú sadzbu počas fixácie s minimálnymi poplatkami

Financovanie bývania: Pri refinancovaní nie je možné zriaďovať iné záložné práva na nehnuteľnosť bez vedomia pôvodnej hypotekárnej banky. Inak hrozí sankcia.

Predčasné splatenie hypotéky je už lacnejšie vďaka novému zákonu o úveroch na bývanie, ktorý vstúpil do platnosti od 21. marca tohto roku. Konkrétne umožňuje klientom predčasne splatiť hypotéku už len so sankciou do 1% zo zostávajúcej výšky istiny. Oproti pôvodným 5 percentám je úspora nákladov za prenesenie hypotéky výrazná.

Niektorí sprostredkovatelia ale vodia svojich klientov z banky A do banky B a z banky B do banky A. Pozor, nie vždy je to najvýhodnejší spôsob optimalizácie hypotéky. Je tu aj druhá strana mince.

Väčšina bánk totiž vytvorila alebo posilnila svoje tzv. retenčné oddelenia. Sú to oddelenia bánk s tímom ľudí, ktorí sa snažia udržať klientov banky znížením úrokovej sadzby aj počas fixácie.

Stačí prísť na pobočku vašej banky, ktorá vám poskytla hypotéku a požiadať o prehodnotenie sadzby. V niektorých prípadoch budete mať odpoveď na počkanie, inak dostanete vyjadrenie banky do pár dní. Ak sa vám bude nová ponuka páčiť, podpíšete zväčša dodatok k úverovej zmluve.

Veľkou výhodou je, že poplatky za túto zmenu sú vo väčšine bánk minimálne, resp. oveľa nižšie ako pri prenose hypotéky. Tieto poplatky zaplatí klient až po jeho akceptácii zmeny sadzby. Nehovoriac o minimálnej administratíve s tým spojenej. Ak vám ale vaša banka nepredostrie výhodnú ponuku, nič vás tento úkon nestojí a pri prenose do inej banky vám nič nebráni.

Podľa najnovších skúseností odporúčame, aby ste v prípadoch, keď sa rozhodnete refinancovať hypotéku, požiadali vašu banku najprv o tzv. vyčíslenie hypotéky spolu so „Súhlasom so zriadením záložného práva“ – žiadajte ako druhý v poradí – ešte pred podaním návrhu na vklad záložného práva. Prečo?

Môže totiž nastať situácia, že si vybavíte hypotéku v novej banke, podpíšete zmluvy a obratom ich odnesiete na kataster. Ak až potom požiadate vašu domovskú banku o vyčíslenie zostatku hypotéky, môže sa stať, že vám zaúčtuje pokutu za nedodržanie zmluvných podmienok.

Dôvodom na túto sankciu je, že banky mávajú v úverových zmluvách, resp. všeobecných obchodných podmienkach zadefinovanú klauzulu, podľa ktorej nie je možné zriaďovať iné alebo nové záložné práva bez vedomia banky. Dajte si preto pozor, aby ste v snahe ušetriť, nakoniec zbytočne nepreplatili.

V každom prípade sa pri optimalizácii hypotéky obráťte najskôr na vašu banku. Vo väčšine prípadov vedia banky svojim súčasným klientom dať ponuku, ktorá im bude vyhovovať.

Autor odpovede: Eva Špaňová, hypotekárna špecialistka nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zdroj a celý článok nájdete na: http://www.etrend.sk/financie/ako-znizit-urokovu-sadzbu-pocas-fixacie-s-minimalnymi-poplatkami.html

O autorovi článku

Napísať komentár k tomuto článku

Reklamný priestor